Netzwerk

AG Kultur – zu Gast im Theater Brandenburg

Mi 26.05.202111.00–14.00Fortbildung


AG Kultur – zu Gast im Theater Brandenburg

Thema: Theaterpädagogik

AG Kultur – zu Gast im Cafe Hinterhof, Neuruppin

Mi 25.08.202111.00–14.00Fortbildung


AG Kultur – zu Gast im Cafe Hinterhof, Neuruppin

Thema: Kulturelle Bildung/Offene Jugendarbeit

AG Kultur – zu Gast in der Jugendkunstschule Atrium

Mi 24.11.202111.00–14.00Fortbildung


AG Kultur – zu Gast in der Jugendkunstschule Atrium

Thema: Ausstattung